100% Compliant | IQ-Soft.nl voordelen

100% compliant

  • Ontwikkeld op basis van de praktijk van opdrachtgevers
  • In directe samenspraak met wet- en regelgevende instanties als de Belastingdienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Staatstoezicht op de Mijnen
  • Ingericht op compliancy met o.a. wet ketenaansprakelijkheid, arbeidstijdenwet, loonheffingsregelgeving, vreemdelingenwet, inleenarbied, NEN- en ISO-normeringen, ISPS en CBP
  • Workflow-gestuurde controles op o.a. ATW-overschrijding, ID-documenten, VCA, BSN-nummers
  • Volledig in te richten met controles, alerts en data-voorziening gericht op uw eigen interne voorschriften
  • Voorkom boetes van controlerende instanties

Voldoe aan alle overheidsrichtlijnen en wetgeving, maar ook uw eigen interne voorschriften. Complex? Niet met IQ-Soft.