Europese wet- en regelgeving | IQ-Soft

Europese wet- en regelgeving

Efficiënt doen wat overheden van u vragen

Europese wet- en regelgeving

Met deze module weet u zeker dat iedereen die uw terrein betreedt geïdentificeerd, geverifieerd en geautoriseerd is. Het wettelijk verplichte proces van identificatie en verificatie wordt volledig op basis van vastgelegde workflows gestuurd. Dit helpt medewerkers om – ook zonder voorkennis van arbeidswetgeving – een sluitende administratie op te bouwen voor controlerende instanties. U geeft zelf aan welke kritische documenten zoals ID’s, VCA’s of eigen veiligheidsinstructies u wilt laten controleren. IQ-Soft richt vervolgens de benodigde workflows voor u in.

IQ-Soft ontwikkelde de logica achter deze module in nauwe samenspraak met opdrachtgevers, maar ook instanties zoals de Belastingdienst, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Staatstoezicht op de Mijnen. Hierdoor sluit de module volledig aan compliancy-eisen op het gebied van de wet ketenaansprakelijkheid, de arbeidstijdenwet, loonheffingen, de wet arbeid vreemdelingen, inleenarbeid, NEN- en ISO-normen, ISPS code en autoriteit persoonsgegevens.

Meer informatie

Kies uw software pakket

IQ-Soft Pro

Plug-and-play oplossing voor tijdelijke en permanente controle op toegang en aanwezigheid op uw bedrijfsterrein of bouwsite.

Pakket aanvragen